úterý 4. prosince 2012

Borovice Mamut

Mamut je jednoznačně nejmohutnějším stromem v mé sbírce. Jedná se o borovici lesní (Pinus sylvestris) původem z Čech. První fotografie jsou z léta roku 2009, kdy byly redukovány větve a celý strom byl vyčištěn.

Léto 2009 pohledovka před

Léto 2009 záda před

Léto 2009 pohledovka po redukci

Následující dvě sezóny byl obrost postupně vracen blíže ke kmeni, na jaře 2012 jsem borovici přesadil do menší dřevěné bedny. Během léta strom velmi dobře rostl, a na podzim byl poprvé regulérně tvarován drátem.Podzim 2012 před

Podzim 2012 odstraněna levá spodní větev

Po odstranění levé spodní větve a silné větve ve střední části kmene směrující dozadu a jejich přeměně na jiny, byl strom vyčištěn od starých jehlic. První větev, která je nejzajímavější na celé rostlině, nyní směřovala dozadu. Rozhodl jsem se jí přetočit pomocí napínáku doleva, tvarování a tedy i napínání trvalo 2 dny.

Ocelová tyč a napínák

Odstranění napínáku, nahrazení měděným drátem

Finální průběh větve (zezadu)

Podzim 2012 zadní po

Shari na zadní části kmene bude postupně rozšířeno, aby se zlepšila problematická konicita  kmene. Následně se v místě shari vytvoří ještě dutina.

Podzim 2012 pohledovka po

Na hlavní větvi bylo záměrně ponecháno více obrostu, na stromě je ještě mnoho kompromisů a nedostatků.

Petr

neděle 11. listopadu 2012

Modřín Gerhard

Tento modřín (Larix decidua) dostal jméno podle Gerharda Vorderwülbecke , se kterým jsem se setkal před několika lety na semináři v Bonsai Sumiko.
Na tomto semináři dostal strom nový tvar, fotografie z této akce bohužel nemám. Bylo to za časů mýtů a legend, kdy jsem ještě nevlastnil digitální fotoaparát. První fotografie zachycuje strom na jaře roku 2006.


Jaro 2006

Ve vrcholové části byla přikájena jedna větev, provrtal jsem kmen a protáhl skrz něj silný výhon pro tento účel předpěstovaný.

Přikájený výhon

V následující sezóně strom prosperoval bez problémů přikájená větev rostla, i po odstřižení. Udělal jsem však chybu, že při protahování výhonu skrz kmen jsem z výhonu odstranil část pupenů, očekával jsem, že na tak vitálním výhonu vyraší nové pupeny - nikdy nevyrašily!
Při letním střihu je vhodné postupovat po částech, na fotografii dole je vidět ostříhaná vrcholová část, spodní větve (hůře rostoucí části) jsou ponechány bez zásahu několik týdnů, nebo pokud je to žádoucí klidně do konce sezóny.

Po letním střihu 2007 přikájený výhon vpravo

Odstřižení léto 2007

Na jaře roku 2008 byl strom tvarován a "přesazen" do keramické mísy. Pravá spodní větev byla přeměněna na jin, původní koruna byla na kmen příliš těžká, navíc dvě větve téměř proti sobě nepůsobily dobře. Původní přikájený výhon byl přetočen a znovu tentokráte na dvou místech přikájen a to do klínové drážky.


Jaro 2008 před tvarováním

Jaro 2008 po tvarování

Přikájené výhony 2

Léto 2008 před střihem

Léto 2008 po střihu

Při letním střihu v roce 2008 bylo postupováno opět po částech viz. výše. Ze dvou přikájených výhonů se uchytil jeden.

Léto 2009 přikájená větev 2

Na podzim roku 2009 byl modřín opět tvarován, ve střední části kmene vyrůstaly téměř z jednoho místa tři větve. Větev rostoucí vlevo byla odstraněna, koruna se znovu odlehčila. Strom po tvarování působil méně hotovým dojmem, no prostě najednou byla ve stromě díra.

Podzim 2009 před

Podzim 2009 po řezu

Podzim 2009 po tvarování

Poslední fotky jsou z letošního roku. Strom byl přesazen do menší misky z dílny Toma Bendy. Při tvarování bylo upraveno nasazení hlavní větve, "vylomením" pomocí dláta a očištěno zavalující se shari na kmeni. Drátem se pak větve rozprostřely do požadovaných pozic.

Léto 2012

Podzim 2012 před

Vylomení hlavní větve

Zajištění kouskem drátu

Podzim 2012 po tvarování


Prozatím takto ...

Petr


sobota 3. listopadu 2012

Na prodej

Stromy v různých stupních rozpracovanosti. Fotografie jsou z konce léta a podzimu 2012.


01 Juniperus sabina

02 Juniperus procumbens

03 Alnus glutinosa

04 Acer platanoides

05 Larix decidua

06 Larix decidua

07 Ulmus "laevis"

08 Fagus sylvatica

09 Juniperus communis

10 Caprinus betulus

11 Prunus avium

21 Juniperus chinensis  10 kusů

V případě zájmu o některou z rostlin mne prosím kontaktujte na emailu: petr.sika@gmail.com

Petr


neděle 21. října 2012

Pozor zákruta

Tento strom má stejný původ jako "Lucia" jen jeho osud byl odlišný.
Jedná se také o  borovici (Pinus sylvestris), která však byla při prořezávce mladého lesa seříznuta a na rostlině zbyla jediná vytáhlá větev. Postupem let jsem na této větvi provedl několik ohybů.


Jaro 2006 po tvarování

První ohyb provedený přibližně mezi léty 2004 a 2006 postupným přitahováním vytáhlé, lukovité větve (kmenu). Druhý ohyb byl proveden koncem létá 2007.

Léto 2007 před

Jin v zadní části kmene

Vytvoření dutiny

Bandáž z lýka a náplasti

Drát 5 mm Al (hliník)

Po provedení ohybu a protrhání jehlic

Léto 2007 po tvarování

Vytvoření dutiny v místě jinu umožnilo bezproblémový ohyb, bylo odstraněno suché dřevo, které je tvrdé a především velice křehké a bývá často příčinou úplného prasknutí celé ohýbané větve nebo kmene. Při ohýbání je velmi důležitý správný směr navíjení lýka a drátu, vždy se musí při ohybu vše dotahovat.

Léto 2008

V sezóně 2008 strom rostl bez problémů.  Skořepina je  z dílny Klika - Kuřátková . Další ohyb byl proveden v zimě roku 2010 s vytvořením dutiny, použitím ocelové tyče a napínacích drátů. 

Zima 2010 před ohybem

Po provedení ohybu

Dutina vytvořená v létě 2007

Protože byl ohyb provedený v zimě 2010 dost razantní, nebyla koruna stromu tvarovaná. Protrhal jsem pouze staré jehlice. Při náročnějších ohybech z použitím napínacích drátů je vždy lepší mít pomocníka, který se stará o napínací drát, nebo použít "hever".
Tvarování koruny proběhlo až teď, tedy na podzim 2012.

Podzim 2012 před tvarováním

Dutina vytvořená v létě 2007

Podzim 2012 po tvarování čelo

Podzim 2012 po tvarování záda

Poslední ohyb dodal stromku vzpřímený charakter. Hlavně se otevřela "osmička" kterou jsem před léty naohýbal. Pokud vás zaujala miska, tak jde o dílo Toma Bendy .  No a nakonec slíbené zákruty.

Defereggental
Petr