čtvrtek 25. prosince 2014

Modřín Kořeny

Jeden z mých prvních modřínů, který má slušně řečeno "divné" obnažené kořeny. Podle tohoto nepřehlédnutelného znaku dostal své pracovní jméno, které mu zůstalo dodnes. První opravdové tvarování proběhlo na podzim roku 2005.

Podzim 2005 před tvarováním

Podzim 2005 po tvarování

Při tomto tvarování jsem na stromku ponechal dva vrcholy. Během následující sezóny modřín velmi pěkně rostl, a proto jsem ho v zimě 2006-2007 opět tvaroval.

Zima 2006-2007 před

Po redukci a zpracování mrtvého dřeva

Pro upřesnění nejspodnější levá větev vycházela z pravého kmene.

Zima 2006-2007 po tvarování

Tímto tvarováním byl strom vlastně definován. V následujících letech jsem strom jen pěstoval a pracoval jsem na struktuře větví.

Léto 2008 před střihem

Léto 2008 po střihu

Na podzim roku 2008 jsem strom trochu porovnal drátem a lehce jsem změnil pohledovou stranu.

Podzim 2008 před "tvarováním"

Podzim 2008 po tvarování původní pohled

Podzim 2008 nová pohledová strana

A opět následovalo celkem dlouhé období "pouhého" pěstování rosliny.

Začátek podzimu 2010

Jaro 2013

Léto 2014 před střihem

Na posledních dvou fotkách (jaro 2013 x léto 2014) je celkem jasný rozdíl v tloušťce střední části kmene. Na podzim roku 2013 jsem rozšířil plochu mrtvého dřeva na kmeni a zároveň ubral jeho hmotu. Prostým odtržením dřeva pomocí těchto kleští .

Léto 2014 po střihu

Po šesti letech bez drátu nadešel čas na kompletní vydrátování, které proběhlo na podzim tohoto roku.

Podzim 2014 před tvarováním

Podzim 2014 po tvarování

Po rozprostření větví, lehké změně sklonu stromu a s ohledem na kořeny a bázi kmene je koruna již dost těžká. Za povšimnutí stojí borka, která se plíživě začíná tvořit i na obnažených kořenech.

Prozatím takto ...

Petr


sobota 29. listopadu 2014

Borovice Lucia II

Po dvou letech se tento strom posunul opět o kus dál. Původní příspěvek naleznete zde . První fotografie jsou ze začátku léta roku 2013, kdy bylo nutné odstranit zařezávající se dráty a pracovat na zkompaktnění obrostu.

Léto 2013 před odstraněním drátů a střihem

Drát zařezávající se do větve (hraniční situace)

Léto 2013 po oddrátování a sřihu

Při této příležitosti byla odstraněna i celkem veliká část větve směřující dozadu.

Odstřižená větev se stopami po drátu

Na konci léta jsem se ke stromu vrátil, abych pracoval na partiích mrtvého dřeva.

Konec léta 2013 

Rozšíření mrtvého dřeva na levé větvi

Drážka na hlavní větvi

Báze kmene

Při této práci jsem si všiml na mnoha místech se probouzejících "spících" pupenů :-)

Probouzející se "spící" pupeny

Na jaře roku 2014 jsem strom přesadil do nové misky od Toma Bendy .
Změnil jsem sklon stromu, tak že střední část kmene se dostala přes svislici směrem vlevo. Bylo nutné odstranit, pomocí dláta,  jeden poměrně silný kořen, podložit bázi stromu dřevěným hranolkem a ostatní tenčí kořeny stáhnout pomocí kotevních drátů pod úroveň substrátu. Zároveň jsem odstřihl část levé nejnižší větve. 

Jaro 2014 po přesazení

Strom na přesazení reagoval velmi dobře a proto jsem ho na podzim mohl znovu regulérně tvarovat drátem.

Podzim 2014 před tvarováním

Jednu z větví směřujících vpravo jsem se rozhodl přetočit směrem dozadu. Protože šlo o razantnější změnu směru větve odstranil jsem část suchého mrtvého dřeva a větev opatřil lýkem.

Nahrubo nadrátováno, přetočená větev


Přetáčená větev původní stav

Přetáčená větev bandáž

Přetáčená větev zajištění pozice pomocí napínacích drátů

Podzim 2014 po tvarování

Co dodat na závěr ? 

Více o historii stromu naleznete na bonsai-kai .

Petr


středa 29. října 2014

Jalovec Shohin

Tento malý jalovec (Juniperus chinensis) asi "Kishu", jsem dostal před několika lety od Čestmíra Sosnovce. Tehdy to byla mladá rostlina netknutá drátem. Základní rozpohybování drátem nemám bohužel zdokumentováno. První fotografie pochází z podzimu roku 2012, kdy jsem začal formovat korunu.

Podzim 2012 před tvarováním

Podzim 2012 po tvarování

Na jaře 2013 byl stromek přesazen do menší misky a v sezóně velmi pěkně rostl.

Léto 2013 před střihem a pročištěním

Léto 2013 po

Letos v létě bylo třeba jalovec znovu porovnat drátem.

Léto 2014 před drátováním

Léto 2014 po drátování

Upravená pohledová strana, trochu přes roh misky.

Petr

pondělí 29. září 2014

Borovice Mamut II

Po dvou letech se vracím k této mohutné borovici. V sezóně 2013 jsem pracoval na vrácení obrostu blíže ke kmeni pomocí zpětného řezu a také na některých partiích mrtvého dřeva.


Léto 2013 probuzený spící pupen

Pokud se při řezu ponechá část větvičky takzvaně na zaschnutí, nedojde ke ztrátě spících pupenů v důsledku příliš hlubokého řezu, vyschnutím pletiv po řezu, nebo lokálním průnikem infekce. Tento postup jsem převzal od Toma Bendy.

Léto 2013 před zpracováním mrtvého dřeva

Původní záměr rozšířit shari ze zadní části kmene směrem dopředu a zúžit tak střední část kmene jsem opustil a rozhodl jsem se pro dutinu skrz kmen v této nadměrně tlusté části. V létě roku 2013 jsem s tvorbou dutiny začal, za pomoci dláta Narex

Mamut a Narex

Léto 2013 po zpracování mrtvého dřeva

V červenci tohoto roku byl obrost borovice, po prorašení řady spících pupenů, o poznání lepší.

Červenec 2014 před

Při pohledu na strom jsem zjistil, že by bylo dobré jeho snížení a posunutí vrcholu směrem vpravo. Klasickými postupy by to ovšem nešlo a dopěstovat vrchol z divné větve pod vrcholem se mi nechtělo...
Proto jsem kmen pod vrcholem nařízl pilkou a přitažením k ocelové tyči jsem ho kontrolovaně nalomil. Protrhal jsem staré jehlice a odstranil několik nejsilnějších výhonů. Hlavní větev jsem neprotrhával a ani jsem na ní neodstraňoval silné výhony, aby si ponechala co nejvíce síly.

Červenec 2014 po nalomení a protrhání

Regulérní tvarování drátem proběhlo teď v září.

Podzim 2014 před tvarováním

Po vytvoření dutiny

Dutinou se propojilo shari vytvořené v roce 2012 na zadní straně kmene s shari na přední části z roku 2013 a opět úřadovalo dláto.

Dutina s měřítkem

Nalomení kmene pod vrcholem jsem fixoval pomocí kousku dřeva, dvou hřebíčků a Al drátu. Ocelová tyč a napínací drát již nebyla třeba.

Fixace nalomení

Fixace nalomení, drát

První den tvarování skončil a bylo nahrubo nadrátováno.

Nahrubo nadrátováno

Asi po týdnu jsem se k Mamutovi vrátil a práci dokončil.

Kompletně nadrátováno

Hotová hlavní větev 
Pravá
Zadní
Levá
Podzim 2014 pohledová strana

V budoucnu bych chtěl vrchol posunout ještě více vpravo a dolů.


Petr