neděle 19. května 2013

Modřín Kameny

Po kratší odmlce, způsobené velikým množstvím práce na přesazování, přináším příspěvek týkající se mimo jiné také přesazování. Zkompaktnění nadzemní i podzemní části tohoto modřínu (Larix decidua) proběhlo v několika krocích. 
Na začátku byla zajímavá rostlina rostoucí na okraji lesa na hromadě kamenů sebraných z pole, která  měla kůlovitý kořen délky cca. 30 centimetrů (kde se teprve větvil) a dále jen několik dlouhých tenkých kořenů po povrchu substrátu. Vyzvednutí stromu v jednom kroku nepřipadalo v úvahu, proto jsem opatrně odstranil kameny okolo kořenů do hloubky cca. 50 centimetrů, v hloubce cca. 40 centimetrů jsem část kůlovitých kořenů přerušil. Následně jsem kořeny zasypal směsí ornice z nedalekého pole a mechu z bezprostředního okolí stromu. Po několika letech jsem se ke stromu vrátil a strom vyzvedl, opět s kopáním do značné hloubky. Po myslím, dvou sezónách ve volné půdě jsem strom zasadil do hlubokého plastového kontejneru rozděleného na dvě patra spodní patro s kompostem a pískem v poměru 1:1 a horní patro, do kterého jsem stočil několik málo povrchových kořenů, se substrátem tvořeným akadamou.
Na jaře roku 2009 jsem konečně přistoupil k oddělení spodní části kořenové soustavy.


Jaro 2009 před zákrokem

Jaro 2009 rozdělení kořenového balu

V předchozí sezóně byl strom zaléván i hnojen do pouze do horní části balu, do spodní části balu se dostávala pouze voda prosakující z horní části. Důsledností při zálivce, volbou substrátu... byl postupně zvyšován význam horní části kořenového balu.

Jaro 2009 substráty

Jaro 2009  spodní kořeny

Jaro 2009 po zákroku

Horní část balu nebyla po odstranění kůlových kořenů rozčesávána, strom byl pouze přemístěn do plastového kontejneru odpovídající velikosti a ukotven pomocí drátů, tak aby v nové nádobě co nejpevněji držel.
Protože modřín rostl naprosto bez problému, přistoupil jsem již v létě 2009 ke zkompatnění nadzemní části rostliny pomocí přikájení větví.

Léto 2009 před přikájením

Léto 2009 přikájení

Léto 2009 fixace hřebíčkem

Přikájení jsem prováděl do klínovité drážky a větve jsem fixoval bud pomocí hřebíčků, nebo roubovací pásky, anebo kombinací obojího.

Léto 2009 po redukci a přikájení větví
Po tomto poměrně razantním zákroku jsem stromu dopřál několik let klidu a volného růstu. Na podzim loňského roku jsem se ke stromu vrátil abych přikájené větve trochu pokroutil.

Podzim 2012 před tvarováním

Podzim 2012 přikájené větve

Podzim 2012 po tvarování

V horní části kmene jsou nahrubo založeny čtyři potencionální vrcholy, které postupem času budou pravděpodobně zredukovány na jediný. V dalších letech bude nutné věnovat zvýšenou pozornost opět kořenům a pracovat na nebari.

Nakonec připojuji fotografii aktuálního stavu.

Jaro 2013  :-)

Petr