středa 4. prosince 2013

Borovice Větve

Dnes bych chtěl přiblížit postupné zkompaktnění borovice lesní (Pinus sylvestris) a to jak nadzemní tak i podzemní části. První fotografie zachycuje pokus o přikájení větví blíže ke kmeni na jaře roku 2009.


Jaro 2009

Jednalo se o přikájení vlastní větve stromu na jinou větev, hned na dvou místech, s využitím klínového zářezu a se zajištěním pomocí roubovací pásky.S odstupem času bych přikájel podstatně blíže ke kmeni, nebo přímo na kmen. V létě téhož roku jsem strom vyčistil a přikájené větve přerušil.


Léto 2009 před

Z obrázku je jasně patrné, jak moc je původní obrost vzdálen od kmene.
Kmen je strnulý a postrádá potřebnou konicitu.

Fixace větví pomocí drátu

Odstřižení

Léto 2009 po zákroku

Skutečná úspěšnost výše popsaného zákroku se však projeví až po několika týdnech či měsících po odstřižení, fotky z podzimu ukazují cca. 50% úspěšnost. Pro "vylepšení stromu" byla také vylomená jedna z větví v horní části koruny.

Podzim 2009

Úspěšnost 50%


Vylomení jedné z větví

Na podzim roku 2010 jsem strom vzal do Bonsai Sumiko, protože jsem potřeboval pomoci s rozhodnutím co ponechat a co odstranit, došlo k výrazné redukci na 2 větve. O důvodech této a podobných redukcí více zde  

Podzim 2010 po redukci

V následujících několika sezónách jsem pracoval na zkompaktnění kořenové soustavy, a dopěstování nového obrostu.

Léto 2012

Místo přikájení na zadní větvi
Od letošního jara je borovice zasazená ve velmi zajímavé misce od Toma Bendy. Tato nádoba stále čeká na svůj "finální" strom... 
Pro bezpečné usazení do této misky bylo nutné upravit kořeny pomocí drátu.

Léto 2013 před čištěním

Léto 2013 po vyšištění

Tento podzim, jsem po třech letech strom znovu tvaroval drátem.


Podzim 2013 před tvarováním pohledová strana

Podzim 2013 boční pohled

Podzim 2013 po tvarování

Prozatím takto ...

Petr