středa 4. prosince 2013

Borovice Větve

Dnes bych chtěl přiblížit postupné zkompaktnění borovice lesní (Pinus sylvestris) a to jak nadzemní tak i podzemní části. První fotografie zachycuje pokus o přikájení větví blíže ke kmeni na jaře roku 2009.


Jaro 2009

Jednalo se o přikájení vlastní větve stromu na jinou větev, hned na dvou místech, s využitím klínového zářezu a se zajištěním pomocí roubovací pásky.S odstupem času bych přikájel podstatně blíže ke kmeni, nebo přímo na kmen. V létě téhož roku jsem strom vyčistil a přikájené větve přerušil.


Léto 2009 před

Z obrázku je jasně patrné, jak moc je původní obrost vzdálen od kmene.
Kmen je strnulý a postrádá potřebnou konicitu.

Fixace větví pomocí drátu

Odstřižení

Léto 2009 po zákroku

Skutečná úspěšnost výše popsaného zákroku se však projeví až po několika týdnech či měsících po odstřižení, fotky z podzimu ukazují cca. 50% úspěšnost. Pro "vylepšení stromu" byla také vylomená jedna z větví v horní části koruny.

Podzim 2009

Úspěšnost 50%


Vylomení jedné z větví

Na podzim roku 2010 jsem strom vzal do Bonsai Sumiko, protože jsem potřeboval pomoci s rozhodnutím co ponechat a co odstranit, došlo k výrazné redukci na 2 větve. O důvodech této a podobných redukcí více zde  

Podzim 2010 po redukci

V následujících několika sezónách jsem pracoval na zkompaktnění kořenové soustavy, a dopěstování nového obrostu.

Léto 2012

Místo přikájení na zadní větvi
Od letošního jara je borovice zasazená ve velmi zajímavé misce od Toma Bendy. Tato nádoba stále čeká na svůj "finální" strom... 
Pro bezpečné usazení do této misky bylo nutné upravit kořeny pomocí drátu.

Léto 2013 před čištěním

Léto 2013 po vyšištění

Tento podzim, jsem po třech letech strom znovu tvaroval drátem.


Podzim 2013 před tvarováním pohledová strana

Podzim 2013 boční pohled

Podzim 2013 po tvarování

Prozatím takto ...

Petr


neděle 3. listopadu 2013

Communis II

Pokračování příspěvku z loňského ledna. Práce s konkrétní rostlinou (Komunista 2), s využitím razantnějších ohybů kmínku a s ponecháním tažných částí.

Komunista  "2"

První "opravdové" tvarování druhého komunisty proběhlo v zimě roku 2009. Rostlinu jsem vyčistil, odstranil tlusté větve a nahrubo nadrátoval, protože jsem ohýbal kmínek razantněji provedl jsem jeho bandáž za pomoci lýka.

Zima 2009 před

Zima 2009 po střihu

Zima 2009 po tvarování

Několik následujících několika let stromek dobře rostl, byl přesazen i drátován. Bohužel z tohoto období nemám žádné fotky.

Léto 2012

Z fotografie z léta 2012 je patrné odstranění několika spodních větví, zesílení kmene a poměrně pěkné kořenové náběhy (založené v prvních 2 letech života rostliny) Pro další sílení kmene byl od jara roku 2012 ponechán tažný výhon ve vrcholu stromu.
Poslední sada fotografií je z průběhu roku 2013, kdy byl strom na podzim znovu tvarován.

Jaro 2013

Začátek léta 2013

Začátkem léta 2013 se na rostlině objevily velmi dlouhé jehlice, což zpravidla značí problém s vlhkostním mikroklimatem v substrátu. Mohli bychom se radovat, že strom roste jako zběsilý.... ale to by byla chyba.
Jalovec byl již druhým rokem nepřesazen a silně zaplevelený agresivní "saginou".
Proto jsem strom vyndal z plastové nádoby, srpečkem seřízl povrchovou vrstvu substrátu i s agresivním plevelem.

Pletí srpem

V blízkosti nebari jsem plevel nahrubo odstranil hákem na kořeny, a pouze dočistil pinzetou.

Pletí hákem

Dále bylo nutné upravit i nádobu, což je v případě plastového kontejneru velmi snadné. Přidělal jsem další drenážní otvory a vyrobil nožičky ze zbytků silných drátů.

Nádoba před

Nádoba po

Výroba nožiček

Na tento zákrok jalovec zareagoval velmi pozitivně což dokládá fotografie z konce léta, kdy byl odstřižen tahoun.

Konec léta 2013

Odstřižený vrcholový tahoun

Je celkem dobře patrné, že nový tahoun je již připraven v podobě pravé spodní větve, která nebyla během léta zaštipována.
Na podzim 2013 byl strom tvarován drátem a posunut zase o kousek dále.

Podzim 2013 po tvarování

Petr


čtvrtek 17. října 2013

Borovice Shari

Tato borovice (Pinus sylvestris) je u mne v zahradě již delší dobu a vždy byla trochu  ve stínu ostatních příslušnic svého druhu. Na původním vlhkém stanovišti rostla na pasece ve vysoké trávě, její charakter byl dán, výrazným z veliké části již zavaleným, shari způsobeným divou zvěří. První fotografie je z jara 2006.

Jaro 2006

Po přesazení do přijatelnější nádoby na jaře 2007, byla borovice tvarována v zimě roku 2008.

Jaro 2007

Jaro 2008 po tvarování

Při tomto tvarování byla "vylomena"  silná větev ve střední části kmene a skloněna do vodorovné polohy. Na stromě bylo ponecháno několik větví jako rezerva (nejspodnější větev vpravo a chomáček úplně nahoře). Ponechání rezervy na místech, kde naprosto nevadí částem stromu, se kterými se počítá do budoucna využívám velmi často. 

V zimě roku 2010 byl strom znovu tvarován a posunut dále.

Zima 2010 před tvarováním

Zima 2010 vytvoření jinu a rozšíření shari

Zima 2010 po tvarování pohledovka

S nejnižší levou větví se do této koncepce nepočítalo již od zimy 2008, přesto byla znovu ponechána, pouze zredukována s stažena napínacím drátem dolů, aby nijak nevadila zbytku stromu. Krása ne ?

Zima 2010 po tvarování boční pohled

Boční pohled pro lepší pochopení, přetloustlé klacky a všechny na jedinou stranu.... 

,tedy ještě velmi dlouhá cesta.

Letos na podzim byla borovice znovu zredukována a vydrátována.

Podzim 2013 před tvarováním

Něco málo technik

Napnutí k dlouhému vrutu, běžně není k vidění  (umělý jin)

Posunutí větve z přeslenu níže po kmeni, postupným vylamováním

Podzim 2013 po tvarování

Spodní levá větev, řadu let jen záloha, možná nakonec obstojí jiné větve nikoliv....

Petr


středa 2. října 2013

Next Generation II

Další díl seriálu o malých...


Star trek is not dead

Takto nějak dopadla část, skoro stoletého, borového lesa hned nad našim domem.

Pinus sylvestris

V lese na místě těžby zůstalo mnoho větví s velmi pěknými šiškami a to byl počátek další, početnější generace borovic lesních.

První koupel v mýdlové vodě :-)
Semena, která se po 24 hodinách ponoří na dno nádoby s vodou s přídavkem mýdla jsou dobře klíčivá. Semena, která zůstanou plavat na hladině nevyklíčí.

Průřez substrátem při prvním přesazení

Bohatá kořenová soustava

Redukce jedním střihem

Tak !


Na závěr aktuální stav borovičky z loňského náhodného výsevu viz. příspěvek Next generation.

Semenáč z minulého roku

Petr