pondělí 29. září 2014

Borovice Mamut II

Po dvou letech se vracím k této mohutné borovici. V sezóně 2013 jsem pracoval na vrácení obrostu blíže ke kmeni pomocí zpětného řezu a také na některých partiích mrtvého dřeva.


Léto 2013 probuzený spící pupen

Pokud se při řezu ponechá část větvičky takzvaně na zaschnutí, nedojde ke ztrátě spících pupenů v důsledku příliš hlubokého řezu, vyschnutím pletiv po řezu, nebo lokálním průnikem infekce. Tento postup jsem převzal od Toma Bendy.

Léto 2013 před zpracováním mrtvého dřeva

Původní záměr rozšířit shari ze zadní části kmene směrem dopředu a zúžit tak střední část kmene jsem opustil a rozhodl jsem se pro dutinu skrz kmen v této nadměrně tlusté části. V létě roku 2013 jsem s tvorbou dutiny začal, za pomoci dláta Narex

Mamut a Narex

Léto 2013 po zpracování mrtvého dřeva

V červenci tohoto roku byl obrost borovice, po prorašení řady spících pupenů, o poznání lepší.

Červenec 2014 před

Při pohledu na strom jsem zjistil, že by bylo dobré jeho snížení a posunutí vrcholu směrem vpravo. Klasickými postupy by to ovšem nešlo a dopěstovat vrchol z divné větve pod vrcholem se mi nechtělo...
Proto jsem kmen pod vrcholem nařízl pilkou a přitažením k ocelové tyči jsem ho kontrolovaně nalomil. Protrhal jsem staré jehlice a odstranil několik nejsilnějších výhonů. Hlavní větev jsem neprotrhával a ani jsem na ní neodstraňoval silné výhony, aby si ponechala co nejvíce síly.

Červenec 2014 po nalomení a protrhání

Regulérní tvarování drátem proběhlo teď v září.

Podzim 2014 před tvarováním

Po vytvoření dutiny

Dutinou se propojilo shari vytvořené v roce 2012 na zadní straně kmene s shari na přední části z roku 2013 a opět úřadovalo dláto.

Dutina s měřítkem

Nalomení kmene pod vrcholem jsem fixoval pomocí kousku dřeva, dvou hřebíčků a Al drátu. Ocelová tyč a napínací drát již nebyla třeba.

Fixace nalomení

Fixace nalomení, drát

První den tvarování skončil a bylo nahrubo nadrátováno.

Nahrubo nadrátováno

Asi po týdnu jsem se k Mamutovi vrátil a práci dokončil.

Kompletně nadrátováno

Hotová hlavní větev 
Pravá
Zadní
Levá
Podzim 2014 pohledová strana

V budoucnu bych chtěl vrchol posunout ještě více vpravo a dolů.


Petr