středa 13. září 2017

pátek 18. srpna 2017

Drak

Po delší době přináším příspěvek, který je hlavně o mé tvrdohlavosti. Příběh "Draka" začal před více než deseti lety v lese nedaleko mého bydliště. Jedná se o borovici lesní (Pinus sylvetris) s poměrně zajímavým pohybem kmene, v počátečním stádiu byl ale obrost značně vzdálen od kmene (báze rostliny). První fotografie pocházejí z podzimu roku 2008.

Podzim 2008  

Podzim 2008 mnou zvolená pohledová strana

V této době jsem uvažoval o zachování více větví, návrh jsem načrtl v PC. 

Podzim 2008 moje idea

V zimě 2008-2009 jsem borovici vzal do Bonsai Sumiko, kde jsem svojí představu probral s Čestmírem Sosnovcem. Čestmír byl pro zachování jediné větve, ze které by se postavila celá budoucí koruna stromu, já jsem však trval na zachování dvou větví. Následovalo kompromisní tvarování, ze kterého bohužel nemám fotky. Borovici jsem fotografoval až v létě 2009.

Léto 2009 celek

První fotka ukazuje celek z pohledové strany navržené Čestmírem, v horní části je rezervní větev, a dole vzadu razantně zohýbaná větev na jejímž zachování jsem trval.

Bližší pohled

Detail "vylomené" zadní větve

Jelikož se spodní zadní větví "nepočítalo" mohla být ohýbaná opravdu hodně, později v létě 2009 jsem si s větví ještě pohrál.

Naříznutí pilkou a kontrolované vylomení větve páčidlem

tvarovací zátiší... :-)

Fixace větve napínacím drátem k vrutu...

Výše popsané "extrémní" zákroky často zkouším na částech rostlin, které v určitých tvarovacích variantách nejsou nutné. Je dobré je mít vyzkoušené pro případy, kdy jejich aplikace znamená život či smrt rostliny.

Na podzim následujícího roku jsem "Draka" vzal na seminář s Othmarem Auerem. K mému překvapení Othmarovi v podstatě nevadilo zachování nejspodnější větve, kvůli její značné délce by však přikájel obrost blíže ke kmeni.

Podzim 2010 po tvarování spodní větev zakryta

Nejvyšší korunka je zde ponechána se záměrem "dopěstovat" zajímavější, pokroucené mrtvé dřevo...

Se spodní opět pokroucenou větví, vše dost splývá

A opět několik detailů z ohýbání.

fixace

Až na lýkování, které je nějak volnější jde o celkem pěkný detail

Následujících několik let dostal strom trochu volnosti, upravoval jsem ho prakticky pouze letním střihem. Všechny pokusy o přikájení obrostu na spodní větvi byly neúspěšné. Letní střih a pročištění z roku 2013 je na následujících fotkách.

Léto 2013 před střihem

Léto 2013 po sřihu a pročištění

V dalším roce, tedy 2014 se strom dostal do velmi pěkné kondice.

Léto 2014 pohledovka

kondice :-)

Další z pokusů o přikájení


Zadní strana

Ano při pohledu zezadu, tento strom připomíná vzpínajícího se draka.

a pro úplnost i rok 2015, kdy byl strom pročištěn až na podzim

Podzim 2015 před pročištěním

Odstřižení tahounu

Podzim 2015 po pročištění

Celá hlavní koruna je na těchto fotkách pootočena, nakloněna vpravo. Pomocí lehkého naříznutí a napínacího drátu jsem tuto část postupně přetočil, aby se se rozpohybovala nudná line "kmene" pod horní korunou.

Léto 2016

Loni jsem se po 6 ti letech od předchozího drátování rozhodl "Draka" kompletně vydrátovat, a v zimě 2016-2017 padla i další rozhodnutí.

Zima 2016-2017 po tvarování

Nakonec jsem přijal původní ideu Čestmíra Sosnovce. Spodní větev jsem přeměnil v jin, stejně tak jako vrcholovou část (6 let pěstovaný Jin)
Zimní fotka za slabého světla je ponurá, proto na závěr přidávám letošní letní foto před oddrátováním.

"Drak" léto 2017

Zadní ohled, odpovídá více čínskému pojetí miniaturních stromů punsai..

"DRAK" pohledovka

Čelní pohled, odpovídá více japonskému pojetí bonsai.
"DRAK" není z této strany patrný.

Petr


neděle 28. května 2017

Vidlácké Kusamono

Po delší odmlce přidávám jeden drobný příspěvek. Na jaře jsem sesadil několik sazenic kosatce sibiřského (Iris sibirica). Nyní v době senoseče toto moje vidlácké kusamono dorostlo do výšky přes 1,2 metru a rozkvetlo. :-)

Jako měřítko jsem použil svoje hrábě a jako stativ svoje vidle.... :-)


Petr

sobota 14. ledna 2017

Jalovec Číňan

Před řadou let jsem koupil tento jalovec (Juniperus chinensis), nevím přesně o jaký kultivar se jedná. Jeho olistění má světlejší namodralou barvu. Dlouho jsem "Číňana" vlastně jen pěstoval, první razantnější změna přišla až teď v zimě.


Jaro 2007

Léto 2008 po oddrátování a pročištění

Podzim 2009

Podzim 2010

Mezi léty 2008 a 2010 je patrný pokles kondice stromu, zvýšené propadávání starých jehlic... To mi dělalo starosti a snažil jsem se zjednat nápravu, v těchto chvílích je potřeba hlavně: netvarovat a silněji neredukovat.


Léto 2012 stále celkem špatná kondice stromu

Následující dva roky jalovec sice rostl,ale jeho kondice byla stále špatná. Proto jsem strom na jaře 2013 přesadil do větší obdélníkové mísy z terakoty, změnil jeho stanoviště (více stínu). A v létě 2013 "Číňan" konečně začal nabírat sílu.

Léto 2013 o kus lepší kondice

Lepší barva a hlavně prodlužující se výhon

Léto 2013 po pročištění

Síla jalovce se v druhé půlce léta ještě zvýšila, tak jsem na podzim přistoupil k lehčímu tvarování drátem, především vysoukaný obrost na spodních větvích to potřeboval.

Podzim 2013 před tvarováním

Několik detailů z tvarování spíše pro začátečníky...

Naštípnutí paždí větve, pro získání požadovaného sklonu větve

Detail navinutí drátu

Postup navíjení drátů na větev 1

2

3

Podzim 2013 po tvarování

Z hlediska proporcí, jsem s jalovcem nebyl spokojený, ale obrost se celkem pěkně srovnal a tvarování poměrně šetrné.
Následující léto 2014, jsem byl nadšený hlavně z formy stromu. Konečně!

Léto 2014 před

A co vidím ,za tak patrným zlepšením kondice?
1. Větší nádoba
2. Materiál nádoby-terakota (Othmar Auer používá u pěstebních nádob hojně     terakotu)
3. Stanoviště, více stínu (hlavně nádoba ve stínu, řádově menší výkyvy teploty a vlhkosti v substrátu. 

Léto 2014 po střihu

Následovalo přesazení do bonsajově důstojnější mísy, s trochou obav co to provede s formou jalovce. Forma byla ale skvělá, a tak jsem na podzim 2016 strom opět tvaroval, nyní s výraznější redukcí a snížením stromu.

Podzim 2016 před tvarováním

Po redukci, pročištění a zpracování mrtvého dřeva

Podzim 2016 po

Na tomto příkladu je celkem hezky vidět, že když bonsai pořádně neroste, je její estetický vývoj prakticky nulový, prostě není co stříhat a ohýbat.

Petr